FANDOM


 
Line 1: Line 1:
Konami Kukeiha Club (コナミ矩形波倶楽部 Konami Kukeiha Kurabu?, lit. "Konami Square Wave Club") is the sound team of [[Konami]]. The team composed several soundtracks for various Konami games, including the ''[[Taisen Puzzle-Dama]]'' series.
+
Konami Kukeiha Club (コナミ矩形波倶楽部 Konami Kukeiha Kurabu?, lit. "Konami Square Wave Club") is the sound team of [[Konami]]. The group was founded in 1987 by Motoaki Furukawa and composed several soundtracks for various Konami games, including the ''[[Taisen Puzzle-Dama]]'' series. They eventually disbanded in 2003, after Furukawa left Konami.
   
==Members==
+
==Members which worked on Puzzle Dama titles==
*Aki Hata
+
*[[Yuji Takenouchi]] (YUKI TECHNOUCHI)
*Akihiro Juichiya
+
*[[Kazuhiro Senoo]] (Sitar Senoo)
*Akiko Hashimoto
+
*[[Mayuko Kageshita]] (KAGE)
*Akiko Ito
+
*[[Naomitsu Ariyama]] (ARI)
*Akira Souji
+
*[[Tatsuya Hamada]] (Tomy)
*Akira Yamaoka
+
*[[Kazuhito Imai]] (Imohoreimai)
*Atsushi Fujio
+
*[[Hiroshi Tamawari]] (matamata)
*Ayako Nishigaki
+
*[[Takayuki Fujii]] (Pantakabo)
*Harumi Ueko
+
*[[Shoichiro Hirata]]
*Hidehiro Funauchi
 
*Hideki Shikama
 
*Hidenori Maezawa
 
*Hideto Inoue
 
*Hideyuki Eto
 
*Hiroe Noguchi
 
*Hirofumi Taniguchi
 
*Hiroshi Tamawari
 
*Iku Mizutani
 
*Jun Chuma
 
*Jun Funahashi
 
*Junichiro Kaneda
 
*Junya Nakano
 
*Kaori Kinouchi
 
*Katsuhiko "Nazo²" Suzuki
 
*Kazuhiko Uehara
 
*Kazuhiro Senoo
 
*Kazuhito Imai
 
*Kazuki Muraoka
 
*Keizo Nakamura
 
*Kenichi Matsubara
 
*Kenichiro Fukui
 
*Keroppy Inoue
 
*Kinuyo Yamashita
 
*Kiyohiko Yamane
 
*Kiyohiro Sada
 
*Kouji Murata
 
*Kozo Nakamura
 
*M. Shirakawa
 
*Mariko Egawa
 
*Masae Nakashima
 
*Masahiko Kimura
 
*Masahiro Ikariko
 
*Masanari Iwata
 
*Masanori Adachi
 
*Masanori Adachi
 
*Masanori Oouchi
 
*Mayuko Kageshita
 
*Michiru Yamane
 
*Miki Higashino
 
*Mikio Saito
 
*Motoaki Furukawa
 
*Mutsuhiko Izumi
 
*Naoki Maeda
 
*Naomitsu Ariyama
 
*Nobuyuki Akena
 
*Noriko Gushiken
 
*Noriko Takahashi
 
*Norio Hanzawa
 
*Noritada Matsukawa
 
*S. Masuda
 
*Saiko Miki
 
*Satoe Terashima
 
*Satoko Miyawaki
 
*Seiichi Fukami
 
*Seiya Murai
 
*Shigehiro Takenouchi
 
*Shigemasa Matsuo
 
*Shigeru Fukutake
 
*Shinji Tasaka
 
*Shinya Sakamoto
 
*Takahito Uenishi
 
*Tappi Iwase
 
*Taro Kudo
 
*Tomoko Nishikawa
 
*Tomoko Sano
 
*Tomoya Tomita
 
*Tsutomu Ogura
 
*Tsuyoshi Sekito
 
*Y. Uno
 
*Yasuhiko Manno
 
*Yoshiaki Hatano
 
*Yoshihiko Koezuka
 
*Yoshinori Sasaki
 
*Yoshiyuki Hagiwara
 
*You Takamine
 
*Yuichi Asami
 
*Yuichi Sakakura
 
*Yuji Takenouchi
 
*Yukie Morimoto
 
*Yuko Chan
 
*Yuko Kurahashi
 
   
 
== External links ==
 
== External links ==

Latest revision as of 14:00, November 25, 2019

Konami Kukeiha Club (コナミ矩形波倶楽部 Konami Kukeiha Kurabu?, lit. "Konami Square Wave Club") is the sound team of Konami. The group was founded in 1987 by Motoaki Furukawa and composed several soundtracks for various Konami games, including the Taisen Puzzle-Dama series. They eventually disbanded in 2003, after Furukawa left Konami.

Members which worked on Puzzle Dama titlesEdit

External links Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.